Wat houdt een dag scanuwonderneming.nu in?


Programma scanuwonderneming.nu:

9:00 - 11:30 uur
Kennismaking en gesprekssessie ondernemer/directie over het bedrijf (historie, toekomst en nu), de bedrijfsprocessen
(verkoop, planning, inkoop, uitvoering en administratie), de structuur (rechtsvorm en financiering).
Mogelijk aanschuiven bij gesprek van binnendienst/administratief medewerker.

11:30 – 13:00 uur
Onderzoek en analyse financiële verslaggeving en administratieve processen.
Onderzoek risicobeheersing (vragenlijst voor ondernemer).

13:00 – 15:00 uur
Gesprekssessie en advisering ondernemer/directeur over verbetering van de risicobeheersing op
strategisch, operationeel, juridisch en financieel gebied.

Wat moet u doen ter voorbereiding van een dag scanuwonderneming.nu?

U hoeft geen stukken vooraf toe te sturen. U moet uiteraard wel uw agenda vrij maken voor het programma, eventueel zorgen voor
vervanging/ondersteuning zodat u niet te vaak gestoord wordt tijdens de gesprekssessies. Klaar leggen jaarrapporten en uitdraaien
actuele debiteuren- en crediteurenoverzichten, andere stukken of documenten die u van belang acht of wilt bespreken.   
Noteer uw vragen of de onderwerpen die u graag nog aan de orde wilt laten komen.

Vooral is het van belang dat u uitgerust aan deze dag begint, want het wordt een intensieve dag!
Start
Informatie
Programma
Prijs
Woordenlijst
FAQ
Contact