Verbeter uw bedrijfsvoering met scanuwonderneming.nuHet huidige economische klimaat gaat gepaard met een stroom aan marktontwikkelingen en ingrijpende gevolgen voor u en de bedrijven om u heen.
Deze veranderingen maken het voor u als ondernemer noodzakelijk daar tijdig op te anticiperen. Uw visie of uw bedrijfsorganisatie aanpassen
of veranderen, vraagt dikwijls het durven doorbreken van gewoonten en tradities, als ook de moed nieuwe methoden aan te leren.

Waar te beginnen en wat te doen om uw onderneming weer in conditie te brengen of te houden? Zeker wanneer u op zoek bent
naar oplossingen die grote resultaten geven, maar met weinig middelen gerealiseerd kunnen worden. Een andere kijk op de zaak, handige tips
en praktische adviezen die zelf uit te voeren zijn, is de behoefte van veel ondernemers. Eenmaal op het juiste spoor gezet, heeft u alleen nog
wilskracht, discipline en moed nodig om door te kunnen stomen naar de betere resultaten, een betere werksfeer en meer ruimte in de liquide middelen.
Vooral hernieuwde energie en positieve ondernemerszin is nodig!

Wat komt tijdens scanuwonderneming.nu aan de orde?

Met scanuwonderneming.nu geeft u een start aan de nieuwe draai in uw onderneming. In één dag wordt een scan van uw onderneming gemaakt.
Samen met u worden alle onderdelen van uw bedrijfsvoering doorgenomen: strategische risicobeheersing, objectiveren bedrijfsprocessen,
analyseren financieringsstructuur en financiële verslaggeving,  adviseren over debiteuren- en crediteurenbeheer en het nut van een liquiditeitsprognose.
Ook worden onderwerpen behandeld als personeelsbeleid, investeringsbeslissingen, mogelijkheden voor (her)financiering,
juridische zaken of uw specifieke adviesvragen.

- Zelf analyseren van uw bedrijfsinformatie, hoe maakt u een liquiditeitsprognose en verbetert u de (vrije) kasstromen in uw bedrijf?
- Doelen stellen, waar vandaan en waar naartoe, hoe operationeel uitvoeren, beleid en processen durven te veranderen, controle op realisatie;
- Wat haalt u uit uw klanten, uit uw personeel, uit uw collega’s en uit de marktomstandigheden?
- Wat past u toe en wat laat u liggen? Doet iedereen waar hij/zij goed in is?
- Visie of wens, actie of gedachte, groei of krimp, specialisatie of uitbreiding activiteiten, overnemen of overdragen?

Wat krijgt u na scanuwonderneming.nu?

Binnen een week na het bezoek ontvangt u een rapport, met het verslag van uw scan, de speerpunten voor verbetering en de tips
en adviezen om direct te kunnen gaan aanpakken. Ook ontvangt u voorbeelden en instrumenten die u kunt gebruiken om mee aan de slag te gaan.
Wanneer u toch denkt meer hulp/ondersteuning nodig te hebben, dan wel overweegt bepaalde verbeteringsprojecten uit te willen besteden,
kunnen we ook samen kijken naar passende invulling of tijdelijk aanvulling in uw bedrijfsorganisatie met als uitgangspunt
een realistische kosten-baten verhouding.
Start
Programma
Prijs
Woordenlijst
FAQ
Informatie
Contact